Łatwość transportu i szybkość montażu

Relatywnie małe i lekkie elementy MiniGuard są łączone w 13,5 metrowe sekcje. Pozwala to na błyskawiczny rozładunek i transport w pakiecie o łącznej długości 324 metrów na ciężarówce. Wyszkolona brygada pracowników jest w stanie ustawić 3500 metrów barier tymczasowych w ciągu jednego dnia. Roboty drogowe prowadzone na szeroką skalę wymagają zazwyczaj dokonania kilku zmian organizacji ruchu równolegle do postępu robót. Istotnymi czynnikami dla wykonawcy są szybkość montażu i łatwość w przesuwaniu barier tymczasowych zgodnie z aktualnymi potrzebami. MiniGuard wychodzi naprzeciw najwyższym wymaganiom z doskonałym skutkiem (przesunięcie 7000 metrów bariery na sąsiedni pas zajmuje około 2 dni).