Zalety tymczasowych stalowych barier przestawnych

Ze względu na wejście w życie rozporządzeń Ministra (zmiany dokonane w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury nr 407,408 i 411 z kwietnia 2010 r.) drogowe bariery ochronne a także bariery tymczasowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1317. Oznacza to pozytywne przejście badań zderzeniowych i osiągnięcie co najmniej jednego z poziomów powstrzymywania przewidzianych dla barier tymczasowych, poziomu T1, T2 lub T3. Firma Secutec dysponuje także tymczasowymi stalowymi barierami przestawnymi o wyższych poziomach powstrzymywania. W porównaniu z innymi materiałami stosowanymi do produkcji barier tymczasowych stal charakteryzuje się właściwościami pozwalającymi zagwarantować bezpieczeństwo, które jest najważniejsze dla ich producenta - firmy Secutec.
Bariery tymczasowe wykonane z innych materiałów np. z betonu są znacznie sztywniejsze od stalowych, droższe i bardziej czasochłonne.

 Waga jednego [mb]Minimalna długość ułożenia
MiniGuard40 kg91,5 m
Beton, h=81cmca 850 kg94,5 m


 TransportMontaż dziennie
MiniGuard324 mca. 3800 m
Beton, h=81cm42 m700 - 1200 mNajważniejszymi zaletami tymczasowych stalowych barier przestawnych są:
- odkształcalność w przypadku uderzenia,
- korzystniejszy poziom intensywności zderzenia, przy wysokich poziomach powstrzymywania
- awaryjne elementy przesuwne (dla karetek, policji)

Inną ważną cechą tymczasowych stalowych barier przestawnych Secutec jest łatwość ich przestawiania i napraw, dzięki czemu w trakcie wykonywania tych czynności pod ruchem nie dochodzi do tamowania ruchu na drodze.
Znaczącą zaletą naszych barier są niskie koszty ich stosowania Wynika to z ich niewielkiej wagi, a co za tym idzie niskich kosztów transportu, szybkości ustawiania i przestawiania.